Kolosej

Splošni pogoji poslovanja

Objavljene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

Osnova za izvedbo naročila je pogodba ali pisno naročilo, ki vključuje vse elemente, ki jih zahteva zakonodaja.

Račun za naročeno storitev se izstavi 8 dni po realizaciji akcije ali v več delih, če storitev traja več kot 4 tedne ali če naročilo presega vrednost 6.500 €.

Naročnik v celoti odgovarja za vsebino oglasa (resničnost in točnost navedb, avtorske pravice, upoštevanje veljavne zakonodaje in oglaševalskega kodeksa).

Oglas mora biti v slovenskem jeziku.

Naročnik je dolžan upoštevati roke za oddajo materialov. V primeru, da naročnik materialov ne odda pravočasno, se mu obseg naročene storitve zmanjša za zamujene dni, obračunska vrednost naročila pa ostane nespremenjena.

V primeru odpovedi naročila mora biti odpoved posredovana v pisni obliki vsaj 14 dni pred naročeno storitvijo. V nasprotnem primeru se naročniku obračuna 80% vrednost naročila.

Reklamacije sprejemamo samo v pisni obliki.

Rok za reklamacijo je 8 dni po opravljeni storitvi.

Za napake, ki so posledica slabe predloge, je odgovoren naročnik.

Cenik velja od 1. januarja 2009 (morebitne izjemne spremembe cenika oziroma dodatno uvedene možnosti oglaševanja so objavljene na spletni strani.

Več informacij o trženju

Centri Kolosej Ljubljana, Kolosej Kranj, kino Komuna in Xpand Ljubljana
REIT Investicije, d.o.o.
Šmartinska 152
SI-1000 Ljubljana
tel.: (01) 810 71 01
faks: (01) 810 71 75
trzenje@kolosej.si
www.kolosej.si/trzenje

Kontakti

Organizacija šolskih in abonmajskih predstav, prodaja bianco kuponov in najemi prostorov
Mojca Petan
tel.: (01) 810 71 10
mojca.petan@kolosej.si

Oddaja dvoran in organizacija dogodkov
Janja Plestenjak
tel.: 040 636 741
janja.plestenjak@kolosej.si

Trženje oglasnega prostora
Neja Hribar
tel.: (01) 810 71 77
neja.hribar@kolosej.si