Kolosej

Splošni pogoji poslovanja

Objavljene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

Osnova za izvedbo naročila je pogodba ali pisno naročilo, ki vključuje vse elemente, ki jih zahteva zakonodaja.

Račun za naročeno storitev se izstavi 8 dni po realizaciji akcije ali v več delih, če storitev traja več kot 4 tedne ali če naročilo presega vrednost 6.500 €.

Naročnik v celoti odgovarja za vsebino oglasa (resničnost in točnost navedb, avtorske pravice, upoštevanje veljavne zakonodaje in oglaševalskega kodeksa).

Oglas mora biti v slovenskem jeziku.

Naročnik je dolžan upoštevati roke za oddajo materialov. V primeru, da naročnik materialov ne odda pravočasno, se mu obseg naročene storitve zmanjša za zamujene dni, obračunska vrednost naročila pa ostane nespremenjena.

V primeru odpovedi naročila mora biti odpoved posredovana v pisni obliki vsaj 14 dni pred naročeno storitvijo. V nasprotnem primeru se naročniku obračuna 80% vrednost naročila.

Reklamacije sprejemamo samo v pisni obliki.

Rok za reklamacijo je 8 dni po opravljeni storitvi.

Za napake, ki so posledica slabe predloge, je odgovoren naročnik.

Cenik velja od 1. januarja 2009 (morebitne izjemne spremembe cenika oziroma dodatno uvedene možnosti oglaševanja so objavljene na spletni strani.

Več informacij o trženju

Centri  kino Komuna
Bovin , d.o.o.
Cankarjeva 1
SI-1000 Ljubljana
trzenje@kolosej.si
www.kolosej.si/trzenje