Kolosej

Kartica zvestobe - Joker

1. Kaj je Joker in kaj omogoča?

Joker je lična plastična kartica standardnih dimenzij, ki se lepo prilega v vsako denarnico in s katero lahko plačujete:

 • na blagajnah Koloseja v Ljubljani, Kinu Komuna in Koloseju De Luxe v Kranju in
 • pri nakupu vstopnic prek interneta.

Sama kartica je brezplačna, nanjo pa lahko sredstva polagate vedno znova in znova. Kartice ni treba posebej naročiti, ampak jo preprosto dobite na eni od naših blagajn. Višino sredstev, ki jih želite položiti na Jokerja, določate sami, vsako vplačilo pa mora znašati vsaj 12 €. Ko enkratni polog znaša določeno vsoto denarja, vam pripišemo ustrezno število brezplačnih vstopnic (glej razpredelnico).

Prednosti uporabe kartice Joker:

 • s kartico lahko plačujete na blagajnah Koloseja v Ljubljani, Kinu Komuna in Koloseju De Luxe v Kranju,
 • ob ustrezno visokem enkratnem vplačilu sredstev vam pripišemo določeno število dodatnih vstopnic (po objavljeni lestvici),
 • s kartico je možno poslovanje prek naše internetne prodaje,
 • Joker je tudi lepo darilo, pri katerem darovalec sam izbere vrednost podarjenega Jokerja.

2. Polnjenje Jokerja in bonitete

Na Jokerja polagate gotovino, ki jo kasneje koristite za plačevanje kino vstopnic v vseh kinodvoranah in kinocentrih Kolosejevega sistema. Polog gotovine na kartico je zaenkrat mogoč le na blagajni.

Posamezni Joker je sestavljen iz gotovinskega dela in bonitetnega dela. Na gotovinskem delu je vpisana vsota denarja, ki ga vplačate z gotovino, na bonitetni del Jokerja pa vam sistem avtomatično pripiše bonus v številu vstopnic, če ste ob enkratnem pologu vpisali ustrezno višino denarnih sredstev. Najvišje možno končno stanje na gotovinskem delu je 180,00 €.

Bonitetna lestvica

bonitetni razred
višina pologa (€)
bonus vstopnice
1
12,00 – 39,99
0
2
40,00 – 69,99
1
3
70,00 – 93,99
2
4
94,00 – 111,99
3
5
112,00 – 180,00
4

Izdajatelj si pridržuje pravico spremembe gotovinskih intervalov v posameznem bonitetnem razredu.

Primeri

Če kartico kupujete na novo in želite nanj položiti 12 €, se vam bo 12 € vpisalo na gotovinski del. Bonus vstopnic ne boste dobili.

Če kartico že imate in vplačate na primer 73 €, se s tem uvrstite v drugi bonitetni razred, kar pomeni, da se vam bo 73 € vpisalo na gotovinski del Jokerja, na bonitetni del pa boste avtomatično dobili še dve bonus vstopnici.

Če imate na gotovinskem delu Jokerja trenutno stanje na primer 174,46 €, lahko na Jokerja položite samo še 5,54 €.

Če imate na gotovinskem delu že 35 € in vplačate še dodatnih 6 €, bonus vstopnice ne dobite, saj pripis bonitet velja samo ob enkratnem vplačilu ustrezno visokega zneska.

Najnižji prvi polog na kartico je 12 €. Če pa je trenutno stanje na gotovinskem deluvašega Jokerja na primer 1,67 €, vi pa bi radi z njim plačali dve vstopnici, vam bo blagajničarka Jokerja napolnila tudi z nižjim zneskom - torej takim, ki ustreza razliki do cene dveh vstopnic.

3. Postopek nakupa in polnjenja

Nakup kartice je enostaven in ga lahko opravite na vseh naših blagajnah. Blagajničarka vam bo izdala kartico in vpisala višino sredstev, ki jih določite sami. Ko je postopek izdaje opravljen, lahko kartico nemudoma koristite na blagajni.

Pri vpisu nove kartice vam bo blagajničarka ponudila možnost vpisa PINa, brez katerega kartice ne morete uporabljati na internetu, ampak samo na blagajni. Če se odločite za vpis PINa, ga boste vpisali na list papirja, blagajničarka ga bo vpisala v sistem in vam list vrnila. PIN je zaupen podatek, zato ga skrbno hranite.

Če PINa ne želite vpisati na blagajni, Jokerja na internetu ne boste mogli uporabljati.

Priporočamo, da izberete vsaj 4-mestni PIN, ki je lahko sestavljen samo iz številk, ne sme pa biti daljši od 20 znakov.

Če PIN pozabite, ga zamenjate pri blagajni - seveda morate imeti kartico s seboj. Prav tako lahko PIN zamenjate, če mislite, da je zaradi varnosti to potrebno.

Če Jokerja kupujete kot darilo, priporočamo, da za vpis PINa ob prvem naslednjem obisku zaprosi obdarovanec sam!

Obrazec za vpis imetnika dobi vsak novi kupec Jokerja. Priporočamo vam, da ga izpolnite! Ob morebitni izgubi ali kraji kartice bomo stanje dobropisa v trenutku prijave izgube oziroma kraje na novega Jokerja prepisali samo tistim imetnikom, ki bodo vsaj z imenom in priimkom vpisani v našo bazo podatkov. Na ta način boste lahko dokazali, da ste bili imetnik izgubljene ali ukradene kartice.

4. Stanje dobroimetja na Jokerju

Stanje dobroimetja na Jokerju lahko preverite na vseh blagajnah ali prek internetne prodaje https://vstopnice.kolosej.si. V tem primeru se stanje na Jokerju pojavi, ko želite plačati naročene vstopnice, vendar se morate v tem primeru nujno prijaviti kotuporabnik in ne kot gost! Tam vidite, koliko imate gotovine in koliko bonitetnih vstopnic na Jokerju, in se tudi odločite, katero dobroimetje boste koristili za aktualno plačilo. Če nakupa ne nameravate opraviti, nakupa ne potrdite!

5. Koriščenje dobroimetja

Na blagajniškem okencu

Jokerja oziroma dobroimetje na njem lahko koristite na vseh blagajnah v Kolosejevem sistemu. Če imate na kartici različne dele dobropisov (gotovinski del, bonitetni del), jih lahko koristite po želji: katere hočete koristiti povejte blagajničarki takoj, ko ji izročite Jokerja. Seveda lahko pri enem nakupu koristite nekaj z gotovinskega, nekaj pa z bonitetnega dela svojega dobroimetja.

Pomembno je to, da boste pri plačevanju z gotovinskega dela za vstopnico plačali toliko, kolikor vstopnica za tisto predstavo stane. Če gre torej za predstavo, ki ima nižjo ceno (recimo do 14. ure ali za abonmajsko predstavo), vam svetujemo, da uporabljate gotovinski del, za predstave, kjer ima vstopnica redno ceno, pa porabite vstopnice, ki jih imate zapisane na bonitetnem delu.

Prek spletne prodaje

Na naslovu https://vstopnice.kolosej.si/ lahko kupite vstopnice za vse kinodvorane in kinocentre v Kolosejevem sistemu - plačilo pa opravite z Jokerjem. Nakup poteka v naslednjih korakih:

 • najprej izberete kinodvorano ali kinocenter: na primer Kolosej Ljubljana (lokacijo lahko na meniju v zaglavju spremenite tudi naknadno),
 • s klikom na izbrani naslov se vam bodo odprle predstave, ki so na voljo,
 • če nimate kartice Joker, se za vpogled v dvorano prijavite kot gost, sicer kot uporabnik. Tudi kot gost boste lahko naknadno vpisali številko Jokerja in PIN in opravili nakup, vendar boste lahko plačali samo iz gotovinskega dela dobroimetja, bonitetnih vstopnic pa ne boste mogli koristiti. Zato je bolje, da se že takoj prijavite kot uporabnik,
 • sistem vas bo vprašal, koliko sedežev želite, kar potrdite s pritiskom na gumb "Nakup",
 • sistem vam bo pokazal dvorano in predlagane sedeže (lahko izberete tudi nov predlog ali kliknete na sedež, kjer bi sedeli). Opravilo potrdite s pritiskom na gumb "Kupi zdaj",
 • če imate na Jokerju različne vrste dobroimetja (gotovinsko in bonitetno), se vam v naslednjem koraku prikaže stanje dobroimetja na vašem Jokerju. Če želite za plačilo koristiti bonitetne vstopnice, kliknite "Vnovčevanje" in izberite število vstopnic, ki bi jih radi poravnali iz tega naslova ter potrdite. Znova se bo prikazala stran s stanjem na Jokerju, v spodnji tabeli pa je prikazana razdelitev plačila (koliko vstopnic nameravate plačati z gotovinskim delom in koliko z bonitetnimi vstopnicami). Plačilo potrdite tako, da pritisnete gumb "K blagajni". Če imate na Jokerju eno samo vrsto dobroimetja, bo sistem ta korak preskočil.
 • sistem vam pokaže, kaj ste izbrali in kako boste plačali. Če vam je to všeč, izbiro potrdite s klikom na gumb "Plačilo", sicer postopek prekinite,
 • vpišite številko svojega Jokerja (zapisana je NAD črtno kodo na zadnji strani in sestavljena samo iz številk) in nakup potrdite s klikom na gumb "Plačaj zdaj". Nujno morate potrditi, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja, sicer nakupa ne boste mogli opraviti,
 • čisto na koncu boste dobili še potrdilo s prevzemno kodo. S pritiskom na gumb "Tiskanje" si ga lahko natisnete, vstopnice pa lahko na blagajni prevzamete samo s prevzemno kodo,
 • vstopnice, ki ste jih kupili, morate prevzeti na blagajni. Vstop v dvorano z izpisom o opravljenem nakupu ali s predložitvijo prevzemne kode ni dovoljen.
 • stanje dobroimetja in aktualne podatke o imetniku lahko v vsakem trenutku po tem, ko ste se v sistem prijavili s številko Jokerja in PINom dobite na povezavi "Moje e-vstopnice" na zaslonu desno zgoraj.

Pozor: potek nakupa je časovno omejen. V primeru, da se predvideni čas izteče, preden ste opravili nakup, vas bo sistem avtomatično vrnil na začetek.

Splošni pogoji poslovanja prek spletne prodaje

Prosim, da pred nakupom vstopnic prek Kolosejeve spletne prodaje natančno preberete naslednje pogoje:

 • prek spleta kupljene vstopnice morate prevzeti na blagajni, s prevzemno kodo ali izpisom o opravljenem nakupu vstop v dvorano ni dovoljen,
 • za nakup prek spleta je nujen PIN, ki ga brezplačno dobite ob nakupu Jokerja. Če PINa niste vpisali takrat, ga lahko pri blagajniškem okencu vpišete ob ponovnem obisku naših dvoran,
 • preverite podatke o željenem filmu, času in kraju predstave ter vse ostale, ki jih vnašate v sistem med naročanjem vstopnic, preden nakup dokončno potrdite, saj zaradi uporabnikovih napak med naročanjem Kolosej ne sprejema reklamacij,
 • podjetje REIT investicije, d.o.o. ne odgovarja za zlorabe Jokerja, ki so posledica uporabe storitve spletne prodaje na neustrezno zavarovanem uporabnikovem računalniku,
 • stornacija ali menjava kupljenih vstopnic ni mogoča.

6. Dodatne omejitve

 • menjava že vplačanih vrednosti in vpisanih bonitet za gotovino ni mogoča,
 • če na Jokerjevem računu nimate več dovolj bonitet ali dobroimetja za plačilo vstopnic, lahko doplačate sredstva na Joker in jih takoj uporabite,
 • Jokerja ponovno aktivirate tako, da nanj položite nova sredstva,
 • popusti veljajo samo pri enkratnem vplačilu, ne pri seštevanju vplačanih vrednosti,
 • veljavnost dobroimetja na Jokerju je eno leto od zadnjega pologa,
 • stornacija ali menjava kupljenih vstopnic ni mogoča.
 • nakup vstopnic s popustom prek spletne strani ni možen, saj upravičenost ni dokazljiva
 • nakup vstopnic v akciji Super ponedeljek prek spleta ni možen, akcija celja samo na blagajnah Koloseja

7. Splošni pogoji poslovanja z Jokerjem

1. Izdaja kino Jokerja

Kino Jokerja (v nadaljevanju kartica) izdajajo REIT investije, d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana (v nadaljevanju izdajatelj). Jokerja lahko pridobi vsakdo, ki na kupljeno kartico položi sredstva v višini 12,00 € (oziroma vsakdo, ki predloži ustrezne bone in kupone, ki jih je dobil v zameno za dobropis na starem Jokerju).

2. Bonitetna lestvica

bonitetni razred
višina pologa (€)
bonus vstopnice
1
12,00 – 39,99
0
2
40,00 – 69,99
1
3
70,00 – 93,99
2
4
94,00 – 111,99
3
5
112,00 – 180,00
4

Izdajatelj kartice si pridržuje pravico spremembe gotovinskih intervalov v posameznem bonitetnem razredu.

3. Uporaba kartice

S kartico je mogoče plačevati vstopnice za predstave Koloseja v Ljubljani, Kinu Komuna in Koloseju De Luxe v Kranju. Zaradi varnosti pri poslovanju je imetnik dolžan kartico skrbno hraniti in z njo odgovorno ravnati. Imetnik mora kartico uporabljati skladno s temi splošnimi določili. Imetnik mora zaradi varnosti pri poslovanju s kartico skrbeti, da se vsi postopki na prodajnem mestu izvajajo v njegovi navzočnosti in morebitne nepravilnosti ali nejasnosti takoj rešijo.

4. Reklamacije

Za reševanje reklamacij in dodatne informacije se obrnite na infopult v Koloseju oziroma na info@kolosej.si.

5. Izguba kartice

O uničenju, poškodbi, izgubi ali kraji kartice je imetnik dolžan takoj osebno ali pisno obvestiti izdajatelja. Izdajatelj ne prevzame nikakršne finančne odgovornosti za škodo, nastalo zaradi izgube ali kraje kartice. Preklic kartice je mogoč le, če je imetnik navede pravilne podatke, ki jih je ob nakupu kartice izpolnil na obrazec za vpis kartice, ki ga dobi nakupu nove kartice Joker. Višina dobroimetja v trenutku obvestila, da je izdajatelj prejel prijavo izgube ali kraje kratice in kartico preklical, bo samo primeru znanih podatkov o imetniku prenesena na novo kartico. Za morebitno zmanjšanje dobroimetja pred prejetim obvestilom, da je izdajatelj preklical kartico, izdajatelj ne jamči nadomestila.

6. Končne določbe

Splošna določila poslovanja s kartico imajo značaj pogodbe. Z nakupom Jokerja imetnik potrjuje, da je obveščen o teh splošnih določilih in da se z njimi strinja. Položenih sredstev ni mogoče vrniti v gotovini. Izdajatelj lahko skladno z veljavnimi predpisi, pravili sistema COMPESO WinTicket in svojo poslovno politiko spreminja splošna določila - vendar spremenjena določila veljajo samo za tiste kupce, ki postanejo imetniki Jokerja po spremembi splošnih določil. Morebitne spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.