Kolosej
Spored v Koloseju
Spored za nov programski teden (od četrtka do naslednje srede) bo objavljen v sredo.
Filmski pozdrav
sporočilo za javnost
V skladu z uredbo Nacionalnega inštituta za javno zdravje in v želji po zagotavljanju varnosti naših zaposlenih in obiskovalcev vas obveščamo, da bodo v Kolosejevih kinocentrih do preklica uredbe, odpovedane vse projekcije.