Kolosej

Tabela popustov za direktne naročnike

Medijski zakup na podlagi pogodbe

Medijski zakup je mogoč na podlagi pogodbe, s katero se naročnik zaveže za realizacijo prometa v izbranem obdobju (največ 1 leto, najmanj 3 mesece).

Naročniku glede na višino pogodbenega zneska priznamo količinski popust (glej tabelo). Tako določen popust velja za vsak posamičen zakup v pogodbenem obdobju. Če naročnik preseže dogovorjeni znesek, se mu z dobropisom prizna višji popust na realizirane objave.

Obratno velja v primeru, da dogovorjeni znesek ni dosežen.

skupna vrednost oglasnega paketakoličinski popust (v %)
od 6.000 do 11.000 €5
od 11.001 do 28.000 €6
od 28.001 do 49.000 €7
od 49.001 do 76.000 €8
od 76.001 do 109.000 €8,5
od 109.000 do 141.000 €9
od 141.001 do 205.000 €9,5
nad 205.001 €10

Več informacij o trženju

Centri Kolosej Ljubljana in kino Komuna
Bovin, d.o.o.
Cankarjeva 1
SI-1000 Ljubljana
trzenje@kolosej.si
www.kolosej.si/trzenje