Kolosej

Oglaševanje prek alternativnih medijev

Alternativni mediji omogočajo, da naročniki pripravijo celovite oglaševalske akcije na nekoliko drugačen način. Če želite, da bo vaš proizvod/storitev opažen malo drugače, je to prava priložnost za vaše podjetje.

Kontakt

Trženje oglasnega prostora
trzenje@kolosej.si

Talne površine

 mesečni najem
Kolosej v Ljubljani1.314,00 €

V primeru paketnega oglaševanja vam priznamo 15% količinski popust.

Stopniščne površine

 mesečni najem
Kolosej v Ljubljani – zunanje (sprednje + stranske)1.022,00 €

Steklene površine - vrata

 mesečni najem
Kolosej v Ljubljani – glavna vhodna* in stranska vrata**1.288,00 €


V primeru paketnega oglaševanja vam priznamo 5% količinski popust.

Opombe
Možno je kombinirano oglaševanje z ostalimi površinami: steklene površine in stopnice ali steklene površine in talne površine, sočasno oglaševanje na vseh treh oglaševalskih mestih pa ni možno.

*Na glavnih vhodnih vratih v Koloseju je dovoljeno oglaševati na 4 parih vrat - izmenično, vsaka druga iz leve proti desni oz. na dveh parih vrat v zabaviščnem centru Arena.

** Stranska vhodna vrata zajemajo 2 kompleta vrat in 2 kompleta drsnih vrat - leva in desna stran.

Steklene površine – osrednje pročelje Koloseja

 mesečni najem za 1 plakatno mesto
Kolosej Ljubljana*1.841,00 €

* Opomba: Steklena površina v izmeri 5,67 x 5 m. Na voljo 4 s pogledom na parkirišče Koloseja.

Ogledala v toaletnih prostorih

 mesečni najem
Kolosej v Ljubljani460,00 €


Opombe
V primeru oglaševanja samo v ženskih ali moških straniščih znaša cena 60% od skupne cene najema v obeh straniščih!

Talne površine pred blagajniškimi okenci

 mesečni najem
Kolosej v Ljubljani767,00 €

V primeru paketnega oglaševanja vam priznamo 10% količinski popust.

Ograja v osrednji avli

 mesečni najem
Kolosej v Ljubljani920,00 €

V primeru paketnega oglaševanja vam priznamo 5% količinski popust.

Samostojno plakatno mesto - stojalo "pingvin" (140 x 200 cm)

 mesečni najem
Kolosej v Ljubljani245,00 €


Pomembno
Stroški izdelave materialov niso vključeni v cene, razen če je to v ponudbi posebej navedeno. Istočasno lahko na posamezni lokaciji oziroma mediju oglašuje samo en naročnik!

Kolosej ima pravico, da zavrne predlagano kreativno rešitev za oglaševanje, če meni, da ta ni v skladu s celostno podobo podjetja Kolosej d.o.o. oziroma oglaševalsko etiko!

Za vse morebitne želje naročnikov, ki niso zapisane v ponudbi, se naročnik in Kolosej dogovorita posebej.