Kolosej

Splošni pogoji spletnega nakupa digitalnih vstopnic

8. 8. 2017

Spletna trgovina je v lasti družbe Reit d.o.o..

Za nakup digitalne vstopnice je potrebna predhodna registracija v uporabniški profil na naši spletni trgovini. Z registracijo na spletni trgovini kot s samo uporabo spletne trgovine se strinjate s pogoji uporabe spletne trgovine. Stranka odgovarja za resničnost podatkov vnesenih v uporabniški profil na naši spletni trgovini.

Z izbiro digitalne vstopnice za kino predstavo seznanjate družbo Reit d.o.o., da ste se v popolnosti seznanili in preverili podatke o želenem filmu, ceni, terminu, lokaciji, pogojih gledanja filma (npr starostna meja oz. spremstvo) ter ostalim informacijami o izbranem filmu. Ves čas trajanja procesa izbire in plačila digitalne vstopnice kakor tudi pred zaključkom samega plačila ima uporabnik možnost preklica naročila.

S končno potrditvijo nakupa digitalne vstopnice ste potrdili in zagotavljate vse vaše vnesene podatke in ste seznanjeni, da kasnejših reklamacij ne sprejemamo.

Družba Reit d.o.o. omogoča distribucijo digitalnih vstopnica za kino predstave v svojih in partnerskih kinih samo za področje Republike Slovenije.

Po opravljenem nakupu je digitalna vstopnica takoj poslana s pomočjo aplikacij preko omrežja vašega mobilnega oz. internetnega distributerja k vam na elektronski naslov. Družba Reit d.o.o. ne odgovarja za prenos digitalne vstopnice preko vašega mobilnega oz. internetnega distributerja. V primeru, da vam vaša digitalna vstopnica ni bila dostavljena v roku se obrnite na vašega mobilnega oz. internetnega distributerja ali pa distributerja programske opreme za vzdrževanje vašega elektronskega naslova ali elektronske pošte.

Digitalne vstopnice ni dovoljeno kopirati, spreminjati ali bilo kako zlorabiti. Z nakupom digitalne vstopnice je kupec sprejel vse pogoje poslovanja. V primeru, da je tretja oseba kopirala, spreminjala ali bilo kako zlorabila vašo digitalno vstopnica vam bo vstopnica neveljavna in za to ne more biti odgovorna družba Reit d.o.o.. Digitalna vstopnica je časovno omejena in jo je mogoče uporabiti samo enkrat.

Družba Reit d.o.o. ne odgovarja za morebitno napake, kopiranja ali bilo kakšne zlorabe tako uporabe njene spletne strani ali spletne trgovine kot uporabe uporabniškega profila s strani ali profila s spletne trgovine tretje osebe in ne pravega uporabnika, če je za to vzrok neustrezno zavarovan dostop do uporabnikovega profila ali računalnika (tako digitalen kot fizičen dostop do računalnika).

Menjave in stornacije že kupljenih kino vstopnic niso mogoče.

Z opravljenim nakupom digitalne vstopnice se poda izrecno soglasje izdajatelju digitalne vstopnice za upravljanje baze osebnih podatkov kupca digitalne vstopnice in sicer, da zbira in obdeluje osebne podatke, ki nastanejo iz razmerja nakupe digitalne vstopnice s strani kupca ter izdajatelja in sicer predvsem naslednje podatke:

-              neposredne podatke kupca digitalne vstopnice kot so: Ime in priimek, datum rojstva, spol, naslov prebivališča, elektronski naslov, uporabniško ime;

-              posredne podatke kupca digitalne vstopnice, ki izhajajo iz uporabe vstopnice kot so: število obiskov, čas obiskov, trajanje obiskov, obdobje obiskov, količino nakupa, vrste izdelkov nakupa, vrste zakupljenih storitev, vrste in število uporabljenih ugodnosti oz. akcij, vrste in število neuporabljenih ugodnosti oz. akcij in vse možna številčna razmerja naštetih podatkov kot so povprečje, koncentracija in frekvenca;

-              podatke o oglasnih sporočilih kot so: datum pošiljanja sporočil, vsebina sporočil, učinkovitost sporočil, odzivnost na sporočila in vse možna številčna razmerja naštetih podatkov kot so povprečje, koncentracija in frekvenca; (v nadaljevanju podatki)

Kupec digitalne vstopnice z nakupom digitalne vstopnice ne samo, da sprejema ta splošna pravila ampak tudi potrjuje in zagotavlja resničnost vseh navedenih podatkov in sprejema materialno in kazensko odgovornost v primeru neresničnosti podatkov ali zlorabe.

Namen zbiranja podatkov

Kupec digitalne vstopnice z samim nakupom podaja soglasje, da izdajatelj lahko podatke obdeluje in zbira z namenom izvajanja svojih storitev in marketinških namenov kot so:

  • trženjske raziskave;
  • izdelave baze podatkov;
  • pošiljanje oglasnega gradiva;
  • statističnih obdelav;
  • obdelava vzorca in navad nakupnega vedenja;
  • anketiranja;
  • za trženje (tako neposredno, segmentirano kot ciljno).

Zavrnitev posredovanja podatkov in preklic

V primeru, da posameznik želi opraviti nakup digitalne vstopnice a ne želi podati soglasja za posredovanje podatkov ne more opraviti nakupa digitalne vstopnice.

Zaščita osebnih podatkov

Izdajatelj digitalne vstopnice bo varovala podatke svojih strank, ki so ji bili po prosti volji strank posredovani v sklopu nakupa, izdaje računa, promocijskih akcij, informativnega obveščanja in ostalih morebitnih dejavnosti izdajatelja. Izdajatelj digitalne vstopnice bo zgoraj omenjene podatke varovala tako, da bo preprečila njihovo razkritje ali nepooblaščen dostop, ohranila njihovo prvotno vsebino (natančnost vnosa) in zagotavljala njihovo primerno rabo v skladu z aktualnim Zakonom o varstvu podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter aktualnimi tehničnimi standardi za zagotavljanje tehnične, sistemske in organizacijske rabe podatkov.

Trajanje hrambe osebnih podatkov

Izdajatelj digitalne vstopnice hrani podatke za obdobje časa potrebnega za doseganje namena izdaje vstopnice ali nadaljnjega nakupa digitalne vstopnice.

Posredovanje podatkov

Kupec digitalne vstopnice z nakupom digitalne vstopnice podaja soglasje in pooblastilo, da izdajatelj lahko za namene:

-              določene v splošnih pravilih, posreduje podatke o kupcu digitalne vstopnice svojim podizvajalcem, s katerim ima pogodbeni odnos o obdelavi podatkov in kateri podatke obdeluje v imenu in računu izdajatelja digitalne vstopnice;

-              posredovanje podatkov družbam, ki so v celotni ali delni lasti izdajatelja digitalnih vstopnic ali pa družbam, ki so v celoti ali pa delno lastniki izdajatelja digitalnih vstopnic.

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naslednje kontakte:

e-mail:                 booking@kolosej.si

tel. št.:                 018107101

naslov:                 Reit d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana