Kolosej

Smrkci 2 ter Upokojeni, oboroženi, nevarni 2 podeljujejo nagrade

26. 8. 2013
Zaključili smo nagradni igri filmov Upokojeni, oboroženi, nevarni 2 in Smrkci 2.

V prvi ste se potegovali za DVDje prvega dela filma, ki jih podarja distribucija Blitz, odgovarjali pa ste na vprašanje, katerega junaka sta v različnih filmih že upodobila igralca iz filma Upokojeni, oboroženi, nevarni 2, Brian Cox in Anthony Hopkins. Pravilen odgovor se glasi: Hannibal Lecter. DVDje prejmejo Laura M. (Domžale), Miha S. (Rakek) in David R. (Naklo).

V drugi nagradni igri ste se potegovali za nagrade, ki jih podarja distribucija Continental Film, našteti pa ste morali slovenska imena Smrkcev na sliki. Pravilen odgovor se glasi: 1. Klada 2. Glavca 3. Zmrda 4. Hrabri 5. Viki 6. Brdavs. Smrkastične nagrade bodo prejeli Bernard Š. (Domžale), Jožica L. ( Šoštanj), Monika J. (Laze), Nikita in Petja Ž. (Šenčur), Boštjan J. (Ptuj), Nina M. (Ljubljana) in Mark F. (Ljubljana).

Čestitamo!