Kolosej
Spored v Koloseju
Spored za nov programski teden (od četrtka do naslednje srede) bo objavljen v sredo.
ponponedeljek15.1.
tortorek16.1.
sresreda17.1.
četčetrtek18.1.
petpetek19.1.
sobsobota20.1.
petpetek26.1.
sobsobota27.1.
nednedelja28.1.
Premiere
sresreda7.2.
Petdeset odtenkov svobode
romantična drama
ZDA, 105 min
Scenarij: E.L. James, Niall Leonard
Režija: James Foley
Podnapisi