Kolosej
Spored v Koloseju
Spored za nov programski teden (od četrtka do naslednje srede) bo objavljen v sredo.
Spoštovani obiskovalci, vljudno vabljeni v Kolosej Ljubljana in Kino Komuna. Se vidimo v kinu!