Kolosej

prosto delovno mesto MARKETING IN TRŽENJE

28. 6. 2019

PODJETJE REIT INVESTICIJE, D.O.O RAZPISUJE DELOVNO MESTO MARKETING IN TRŽENJE/MARKETING IN SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV.

V Koloseju v Ljubljani (BTC) iščemo kreativno osebo, ki bi se naši ekipi pridružila

 • za polni delovni čas,
 • za nedoločen čas,
 • s 6 mesečno poskusno dobo.

Prošnjo z življenjepisom pošljite na zaposlitev@kolosej.si s pripisom CV - Marketing in skrbnik ključnih kupcev.

Naloge in dela na delovnem mestu Marketing in skrbnik ključnih kupcev

Delovno mesto Skrbnik ključnih kupcev v skladu z določili Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pri delodajalcu obsega sledeče naloge in dela:

 • predlaganje novih inovativnih načinov oglaševanja vezanih na film,
 • redno spremljanje aktualnih filmskih naslovov,
 • mesečna, letna, itd, priprava pregleda filmov za potencialne partnerje,
 • pomoč pri pripravi in organizacij filmih dogodkov in premier, komunikacija s PR, fotografom, distribucijo filma, itd.,
 • sestanki s distributerji filmov, za pripravo marketinške strategije filma,
 • nalaganje in naročanje promocijskega materiala za marketing filmov,
 • naročanje promo materiala,
 • trženje promocijskih dejavnosti v in izven objektov delodajalca,
 • trženje kinodvoran za potrebe seminarjev, kongresov in drugih prireditev,
 • trženje oglasov na kinoplatnu,
 • pridobivanje novih poslovnih partnerjev,
 • organiziranje in vodenje sestankov s poslovnimi partnerji,
 • obdelava naročil in dodatnih zahtev poslovnih partnerjev,
 • pripravljanje tržnih analiz,
 • izvajanje potrebnih ukrepov za tekoče vnovčenje terjatev iz poslovanja,
 • urejanje arhiva,
 • urejanje seznama poslovnih partnerjev,
 • ažurne storitve poslovnim partnerjem od začetnih dogovorov do končne realizacije poslov po načelu »dobrega gospodarja« v imenu in za račun delodajalca,
 • spremljanje dela konkurence,
 • stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa z namenom ohranitve in širitve sposobnosti za delo na delovnem mestu,
 • prijava na razpise (filmi, filmska kultura, izobraževanja na področju filmske kulture, itd.),
 • izvajanje drugih del po nalogu pristojnega vodje.

Prošnjo z življenjepisom pošljite na zaposlitev@kolosej.si s pripisom CV - Marketing in skrbnik ključnih kupcev