Kolosej

Dogodek "Biotska raznovrstnost"

22. 11. 2010
Leto 2010 so Združeni narodi proglasili za Mednarodno leto biotske raznovrstnosti – narava v vseh njenih oblikah, ki jo sestavljajo vsi živi organizmi.
Cilj vseh aktivnosti, ki potekajo ali bodo potekale v okviru tega leta, pa je povečanje osveščenosti svetovne javnosti o pomembnosti biotske raznovrstnosti za naše življenje. Namreč biotska raznovrstnost človeštvu nudi številne dobrine in storitve (zagotavlja hrano, kisik, gorivo, vodo itd.) in se tega ne zavedamo, dokler jih ne izgubimo. S tem namenom sta EU in generalni direktorat za okolje v letu 2010 postavila biotsko raznovrstnost v središče pozornosti, s ciljem ustaviti biotsko raznovrstnost v Evropi.

Tudi pri nas, v Sloveniji, se je v sklopu kampanje o biotski raznovrstnosti pod skupnim imenom "V tem smo skupaj" izvedel 10 minutni dogodek, ozaveščevalne narave. Dogodek je 20. novembra 2010 potekal v Koloseju v Ljubljani, globalno pa je bil zamišljen v smislu ameriške TV serije CSI (Crime Scene Investigation) oz. "Na kraju zločina" (inšpektorji in forenziki bodo zarisali obrise ogroženih vrst). Evropska komisija je iz Bruslja poslala tudi svojo TV ekipo, ki je pri nas, za nadaljnje razširjanje informacij in spodbujanja varstva biološke raznovrstnosti, posnela tudi TV spot.

Več informacij tudi na: www.vtemsmoskupaj.eu.