Kolosej

Svetovni dan mladih tudi v Koloseju

11. 8. 2008
V Komisiji za mladinska vprašanja (SMS) že tradicionalno vsako leto z različnimi akcijami opozorijo ožjo in širšo javnost na Svetovni dan mladih, ki je v torek, 12. avgusta.
Svetovni dan mladih je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom, da bi tudi mladi dobili poseben dan, v okviru katerega bi lahko opozorili na svoje mesto v družbi in spregovorili o težavah, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju in zaradi katerih se včasih počutijo odrinjeni na rob družbe oziroma nezadostno upoštevani. Kljub različnim oblikam organiziranosti mladih (apolitičnih in političnih) so mladi v Sloveniji še vedno socialno izključeni oziroma izključeni iz procesov odločanja.

Mladi predstavljajo kar četrtino svetovne delovne sile, a tudi polovico nezaposlenih po vsem svetu. Še posebej ranljive pa predstavlja kategorija mladih brez primerne zaposlitve, saj so v tem primeru obsojeni na revščino, brez sredstev za življenje pa težje pridejo do izobrazbe in osnovnega zdravstva, kar pa je osnovni pogoj za ustrezno zaposljivost in stalnico v življenju mladega iskalca dela.

Kljub naraščanja prebivalstva Slovenije, število in delež mladih upadata. Leta 2006 so mladi v Sloveniji predstavljali dobro petino prebivalstva. Več kot tri četrtine mladih živi v družinski skupnosti s starši.

Po podatkih Statističnega urada RS se med sedemnajstletniki se šola kar 95 odstotkov generacije, med 20 in 21 letniki se za pridobitev višje ali visoke izobrazbe izobražuje skoraj polovica generacije, še v starosti 29 let se izobražuje vsak peti prebivalec Slovenije.

Tudi letos bo tako. V okviru tega dne so v sodelovanju s Samsaro, Kolosejem iz Maribora in Ljubljanskimi kinematografi pripravili brezplačen ogled kino predstave – PETELINJI ZAJTRK.

Staranje prebivalstva v Sloveniji je proces, ki se mu ne bo mogoče izogniti. Globalno gledano se skupina starejših vsako leto poveča za 2 odstotka, kar je precej hitrejše od rasti celotnega prebivalstva. Po nekaterih projekcijah se bo do leta 2050 delež starejših (65 let in več) in starih (80 let in več) povečal na 31,1 oz. 10,3 odstotkov.

Prav zato so za temo letošnjega projekta izbrali naslov "MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE IN SOLIDARNOST", saj se lahko mladi marsikaj naučijo iz izkušenj predhodnih generacij, ki zasluženo uživajo sadove svojega minulega dela. Žal pa se marsikdo tako v starosti kot tudi v mladih letih sooči tudi s socialno stisko in nemočjo, so pa zato takšne in podobne akcije namenjene zavedanju vseh nas, da bomo tudi sami dočakali zrela leta in pomena medsebojnega povezovanja in pomoči eden drugemu.

Vir: Borut Ambrožič, UGM