Kolosej

Karantanija Cinemas in Rotary Club dobrodelno

16. 5. 2008
Rotary Club Ljubljana - Šiška v maju organizira akcijo Maja za mlade, ki je namenjena zbiranju sredstev za delovanje telefona za pomoč otrokom in mladostnikom v stiski TOM. 21. maja bodo tako v ljubljanskem Koloseju v sodelovanju s Karantanijo cinemas predvajali tudi dobrodelno kino predstavo Indiana Jones in kraljestvo kristalne lobanje.
Udeležence predstave bo uvodoma pozdravila Živa Vadnov. Cena posebne vstopnice je 10 eur + dobrodelni prispevek. Z njo kupec zagotovi ogled predstave sebi in enemu izmed otrok, ki bodo z strani ZPMS povabljeni na ogled filma ter prispeva k vzpostavitvi 24-urnega delovanja telefona TOM.

Nekaj preostalih kart za premiero filma je možno rezervirati na tel. številki 040 764 504 ali preko elektronske pošte maja.za.mlade@gmail.com.

In kaj je TOM? V Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ustanoviteljici telefona, so ga opisali z naslednjimi besedami:
V obdobju dozorevanja mladi iščejo svoj položaj v družbi, ki od njih zahteva odraslost. Iskanje lastne identitete, pritisk sovrstnikov, pomanjkanje izkušenj in čustvena nedozorelost pa v mladostniku pogosto zbujajo negotovost in napetost ter porajajo nova vprašanja. V takšnih in podobnih primerih nudi Telefon za otroke in mladostnike čustveno oporo ter možnost zaupnega anonimnega pogovora z usposobljenim svetovalcem.

Vir: Distribucija Karnatanija Cinemas