Kolosej

Nogometna vročica

8. 8. 2007
V Koloseju v Ljubljani in Mariboru (v barih Sistem HP) in v zabaviščnem centru Arena Vodafone live! poišči letak, pravilno odgovori na nagradno vprašanje in si priigraj namizni nogomet.
Letak izpolnite še s svojimi podatki in ga odajte na teh treh lokacijah v za to posebej označenih skrinjicah do 21. septembra.

Izmed letakov s pravilnim odgovorom bomo izžrebali srečnega nagrajenca, ki bo prejel simpatično nagrado - namizni nogomet.

Žrebanje bo potekalo 29. septembra v Koloseju v Ljubljani. Vabljeni k sodelovanju!

Organizator nagradne igre je podjetje Kolosej, d.o.o., Ljubljana. Ime nagrajenca bo objavljeno na spletni strani www.kolosej.si. Nagrajenec bo o nagradi obveščen po pošti, v 14 dneh po žrebanju. Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva v gotovini. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna. Vsak udeleženec v nagradni igri soglaša, da lahko podjetje Kolosej, d.o.o. njegove osebne podatke uporabi v marketinške namene. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Davek na podlagi Zakona o dohodnini plača organizator nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih Kolosej, Ljubljanski kinematografi, Onisac ter njihovi ožji družinski člani. Pravila nagradne igre zavezujejo vse sodelujoče in so na voljo na vpogled na upravi podjetja Kolosej d.o.o. in objavljena na spletni strani www.kolosej.si.