Kolosej

Zamenjava sporeda

26. 10. 2007
Zaradi praznika, 1. novembra, ki letos pade na četrtek, bomo spored izjemoma zamenjali v petek. 2, novembra.
Tako bo spored veljal izjemoma 8 dni, torej do vključno 1. novembra, spored za naslednji teden pa 6 dni, od 2. do vključno 7. novembra.