Kolosej

Video vs. animirani film

9. 5. 2006
V Kinoklubu Vič bo 10. maja v okviru 12. festivala računalniških umetnosti (v Ljubljani od 9. do 12. maja 2006) potekal medijski "dvoboj" med ljubljansko in zagrebško Akademijo za likovno umetnost poimenovan Video vs. animirani film.
Dvoboj se bo začel ob 13. uri in bo predvidoma trajal dve uri, vstop pa bo prost. Namen je prikazati različnost poti pri nastajanju podobnih novih umetniških praks v sodobnem intermedijskem ustvarjanju v okviru njunih študijskih programov.

Predstavljena bodo najbolj referenčna video dela študentov dodiplomskega in podiplomskega študija, nastalih na Oddelku za Video Akademije za likovno umetnost v Ljubljani pod mentorstvom prof. Sreča Dragana. Kot protiutež pa bodo prikazani animirani filmi študentov iz Oddelka za animirani film in nove medije Akademije za likovno umetnost v Zagrebu pod mentorstvom prof. Ladislava Galete.

Ljubljanska Akademija za likovno umetnost razvija medijsko ustvarjanje tako na dodiplomskem kot na podiplomskem študiju po principu intermedialnosti. Tradicija je vezana na samo zgodovino videa v Sloveniji, kot tudi na študij medija, ki je pogojen z novimi tehnologijami in pristopi.

Študentje v začetku vstopajo v medij tako, da z izdelavo remontaž spoznavajo specifično okolje sintetičnega izdelovanja video umetniškega dela, kjer je še posebej pomembna vizualna montaža. Ta, za razliko od filmske, kjer je v ospredju narativnost filma - ustvarja suspenz na notranji - vizualni ravni.

Za letošnjo produkcijo je značilen širok spekter postopkov in tehnologij v realizacijah video del, vse od računalniške animacije, konceptualnega videa pa do uporabe mobilnega telefona kot snemalnega aparata in montažnega principa kratkih posnetkov.

Ob predstavitvi del bo potekal tudi pogovor z doc. mag. Dušanom Bučarjem iz Oddelka za Video na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in prof. Ladislavom Galeto iz Oddelka za animirani film in nove medije na zagrebški Akademiji za likovno umetnost.