Kolosej

Pomoč za nakup ultrazvočnega aparata za novorojenčke v Celju

26. 5. 2004
Včeraj se je v celjskem Koloseju z izročitvijo dveh čekov v skupni vrednosti 1.000.000,00 SIT zaključila akcija zbiranja sredstev za nakup ultrazvočnega aparata za novorojenčke Splošne bolnišnice Celje.
Celjskemu Koloseju, ki je Odseku za neonatalno pediatrijo podaril ček v višini 800.000,00 SIT, se je v donatorstvu pridružila tudi Fundacija Ajda, ki je za prepotrebni aparat prispevala 200.000,00 SIT. V Koloseju v Celju je od 22. aprila do 19. maja 2004 potekala akcija, v kateri so vsi obiskovalci, ki so v tem času kupili vstopnico za ogled filma, prispevali za nakup UZ aparata za novorojenčke. Kolosej je namreč od vsake prodane vstopnice prispeval 100 tolarjev v donatorski sklad. V štirih tednih se je tako nabralo kar nekaj denarja. Kolosej je številko še zaokrožil in na ček se je zapisalo 800.000,00 tolarjev. K reševanju problema pregledovanja novorojenčkov z zastarelim in dotrajanim aparatom, s katerim se vsakodnevno srečuje požrtvovalno osebje Odseka za neonatalno pediatrijo, se je pridružila tudi neprofitna dobrodelna ustanova, Fundacija Ajda. Fundacija, ki jo je Kmečka družba, danes KD Investments d.o.o., ustanovila leta 1995 z namenom štipendiranja nadarjenih otrok iz socialno šibkejših družin, ponuja možnost izobraževanja tudi tistim, ki so zanj prikrajšani. Finančno pomoč pa nudi tudi prikrajšanim in bolnim otrokom ter družinam v stiski. Za nakup aparata je Fundacija prispevala 200.000,00 tolarjev. Oba čeka je v imenu Splošne bolnišnice Celje prevzela vodja Odseka za neonatalno pediatrijo, prim. dr. Zlata Felc, glavno gibalo in pobudnik akcije zbiranja sredstev, ki v Celju poteka že od 1. decembra 2003.