Kolosej

Kolosej praznuje - z veliko nagradno igro

24. 4. 2003
Nagradno igro smo poimenovali Z novim Yarisom v Kolosej. Ste za?
Kako hitro se vrti vrtinec zabave, se bomo letos spet spomnili 16. maja, ko ljubljanski Kolosej, ki je vmes dobil še svojo koprsko enoto, praznuje rojstni dan. Če veste, kateri rojstni dan je to za Kolosej in kateri je najvarnejši mali avto (*po EURO-NCAP), v Koloseju poiščite letak (glej sliko), ga izpolnite (tudi s svojimi podatki) in ga oddajte v škatlo v Koloseju v Ljubljani. Če boste imeli pravilne odgovore in je sreča vaša zaveznica, boste morda izžrebani, kar pomeni, da boste odslej lahko vsakič prišli kar z novim Yarisom v Kolosej. Nagradna igra traja od 17. aprila 22. maja 2003. Zaključno javno žrebanje avtomobila bo 23. maja 2003 ob 19. uri v prostorih Kolosej v Ljubljani - doživetje bomo polepšali z zabavnim programom. Obiščite tudi uradno slovensko stran Toyote. Organizator nagradne igre je podjetje Kolosej kinematografi d.o.o., Ljubljana. Nakup za sodelovanje v nagradni igri ni potreben. Za nagrado se lahko potegujejo samo polnoletne osebe, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Nagrajenec bo o nagradi pisno obveščen v 14. dneh po žrebanju. Nagrada ni izplačljiva v gotovini. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna. V primeru, da nagrajenec ne želi prevzeti nagrade in poda o tem pisno izjavo, se izžreba rezervni letak. Vsak udeleženec s podpisom soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabijo v marketinške namene s strani podjetja Kolosej kinematografi d.o.o. Davek na podlagi Zakona o dohodnini (16. člen) plača prejemnik nagrade. Glavno nagrado lahko prejemnik prevzame šele po plačilu dohodnine. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v času trajanja nagradne igre obiščejo kinocenter Kolosej, razen zaposleni v podjetjih Kolosej kinematografi, Ljubljanski kinematografi in Toyota Adria ter njihovi ožji družinski člani, ki v nagradni igri ne smejo sodelovati. Pravila nagradne igre so na vpogled na voljo v upravi Kolosej kinematografov. Nagradno igro podpira Toyota Adria.